TIETOSUOJASELOSTE – FIMX-PALVELUN KÄYTTÄJÄREKISTERI

 1. Rekisterinpitäjä
  • FIMX Oy (y-tunnus: 0946189-0)
   Mikonkatu 6 C
   00100 HELSINKI
 2. Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa
  • FIMX-palvelun tietosuojavastaavat, sähköposti: tietosuoja@fimx.fi
 3. Rekisterin nimi
  • FIMX-Palvelun käyttäjärekisteri
 4. Rekisterin tietosisältö
  • FIMX-Palvelun käyttäjärekisteri sisältää rekisteröidyn antamia tietoja tai tämän pyynnöstä tai suostumuksella luotuja tietoja. FIMX-palveluun voivat rekisteröityä luonnolliset henkilöt. Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja, joita kerätään soveltuvin osin riippuen käyttäjätyypistä:
  • — perustiedot, kuten etu- ja sukunimet
   — käyttäjän kuva
   — syntymäaika ja -paikka
   — kieli
   — yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet)
   — työntekijä- ja organisaatiotiedot (esim. organisaatio, henkilönumero, työnjohtonumero, veronumero, toimipaikka, tiimi, päivystysalue, osaamisalueet ja koulutustiedot)
   — asiakkuuden hoitamiseen liittyvät tiedot, kuten asiakkuuteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (palautteet)
   — IP-osoite ja muuta mahdollista teknistä tietoa (kuten lokitietoja, paikkatietoja, sijaintitietoja ja evästeitä)
   — FIMX-palvelujen käyttäjätunnukset ja salasanat
   — suoramarkkinointikiellot
  • FIMX-Palveluun voi rekisteröityä myös ainakin Googlen, Facebookin ja Microsoftin palveluiden tunnuksilla, jolloin kyseisen tunnistautumispalvelun sähköpostiosoite ja palvelun autentikointiavain sisältyvät rekisterin tietoihin.
  • Mikäli käyttäjä on FIMX-Palvelussa myös asukkaan roolissa, käyttäjältä kerätään lisäksi asukasrekisterin tietosuojaselosteessa mainittuja tietoja.
 5. Säännönmukaiset tietolähteet
  • Pääasiallinen tietolähteemme on kukin rekisteröity käyttäjä itse, esimerkiksi antaessaan henkilötietojaan FIMX-Palvelussa, FIMX:n tai kolmansien osapuolten www-sivuilla tai lomakkeilla erilaisissa FIMX:n tapahtumissa tai kampanjoissa, tai puhelimitse asiakaspalvelupuheluiden aikana. Tietoja saadaan myös FIMX-Palveluun rekisteröityneiltä organisaatioilta, jotka voivat lisätä tietoja FIMX-Palvelun kautta. Lisäksi tietoja saatetaan erityistapauksissa saada viranomaisten, kuten Väestörekisterikeskuksen, rekistereistä.
 6. Tietojen luovuttaminen
  • FIMX voi luovuttaa FIMX-Palvelun käyttäjärekisterissä olevia tietoja ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa. Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
  • FIMX-Palvelun sisällä henkilötietoihin voidaan sallia pääsy vain rekisteröityneille organisaatioille ja käyttäjille FIMX-Palvelun normaalien toimintojen mukaisesti ja käyttöoikeusehdoissa sovitussa laajuudessa. Näillä organisaatioilla ja käyttäjillä on pääsy vain kyseistä organisaatiota tai käyttäjää suoraan tai välillisesti koskeviin tietoihin ja tällöinkin pääsyä tietoihin on rajoitettu. FIMX-Palveluun rekisteröityneet organisaatiot toimivat tietojen käsittelijöinä ja ovat tällöin sidottuja FIMX:n ohjeisiin sekä lainsäädännön asettamiin velvoitteisiin.
 7. Muutokset
  • FIMX selvittää ja arvioi henkilötietojen käyttöä säännöllisesti osana sen liiketoiminnan kehittämistä ja mahdollisia muutoksia lainsäädännössä. FIMX:llä on oikeus yksipuolisesti muuttaa tätä tietosuojaselostetta tiedottamalla asiasta käyttöoikeusehdoissa ilmoitetulla tavalla. Käyttäjän tulee joko nimenomaisesti hyväksyä tai hylätä muutokset. Mikäli käyttäjä hylkää muutokset, FIMX-Palvelun käyttö ei ole enää mahdollista.